AMICS DEL CARRILET DEL
DELTA DE L'EBRE
WEB OFICIAL
L'AUTOMOTOR BILLARD
HISTORIA
RESCAT
PROJECTES
CASA D'OFICIS
COL.LABORADORS
EVENTS I FIRES
CONTACTE
l'EMPRESA FESA
LA CONCESSIO DE L'ESTAT
LA CONSTRUCCIO DE LA VIA
ELS AUTOMOTORS
EL MATERIAL REMOLCAT
EL VAPOR
LES ESTACIONS
HISTORIA

Fundada  el 23 d'octubre de 1916 per l'enginyer Gaudenci Zoppetti i Judez amb el seu soci Ramon Cendra i Muntadas amb el nom de " Zoppetti y Cendra SRC" es va canviar el 15 de febrer de 1924 a Ferrocarriles Economicos SA "FESA" amb un caiptal social d'un milio de pesetes.

La concessio
LA CONSTRUCCIO DE LA VIA
ELS AUTOMOTORS
EL MATERIAL REMOLCAT
0 elementos

L'AUTOMOTOR BILLARDHISTORIARESCATPROJECTESCASA D'OFICISCOL.LABORADORSEVENTS I FIRESCONTACTE