AMICS DEL CARRILET DEL
DELTA DE L'EBRE
WEB OFICIAL
L'AUTOMOTOR BILLARD
HISTORIA
RESCAT
PROJECTES
CASA D'OFICIS
COL.LABORADORS
EVENTS I FIRES
CONTACTE
AGRAIMENT
EL MOTOR ROLLS ROYCE C6SFL
LA MAQUETA
L'AUTOMOTOR BILLARD
ELS ALUMNES
CASA D'OFICIS
AGRAIMENT

En nom de tota la junta i el meu propi, no se com expresar el meu sincer agraiment a tots els components (Director, professors,administratius  i alumnes) de L'escola d'Oficis "CARRILET" i tots els responsables del Servei Catala d'Ocupació. Crec que encara no som del tot conscients del que estem fent i el projecte que encetem, pero el tems de segur que ens ho fara veure. Recordeu que la vostra emprenta sera sempre present al tren i anira amb ell dia a dia amb tots els anys que li queden de servei. Gracies a tots


Joaquim Salvia,  president de l'associacio AMICS DEL CARRILET DEL DELTA DE L'EBRE 

EL MOTOR ROLLS ROYCE C6SFL

Rescat del Rolls Royce al Clot del Moro, Oct 2007

LA MAQUETA Esta es la descripción de la categoría2.
L'AUTOMOTOR BILLARD
0 elementos

L'AUTOMOTOR BILLARDHISTORIARESCATPROJECTESCASA D'OFICISCOL.LABORADORSEVENTS I FIRESCONTACTE